Hjálparstarf kirkjunnar veitir fólki í félagslegri neyð efnislega aðstoð í samvinnu við presta, djákna, félags- og námsráðgjafa um land allt. Aðstoðinni er ætlað að svara skyndilegri neyð enda er það skylda stjórnvalda að tryggja framfærslu fólks í félagslegum vanda þannig að það fái lifað mannsæmandi lífi til lengri tíma. Meginmarkmið með aðstoð í neyðartilfellum er að grunnþörfum fólks sé mætt og að fjárhagslegir erfiðleikar ógni hvorki heilsu fólks né takmarki möguleika barna og unglinga til farsæls lífs. Allur stuðningur er veittur án tillits til trúar- og lífsskoðana, þjóðernis, litarháttar eða kyns þeirra sem hans leitar.

Skrifstofa Hjálparstarfs kirkjunnar, Háaleitisbraut 66, neðri hæð Grensáskirkju, er opin á virkum dögum klukkan 9 – 15. Öllu jafna taka félagsráðgjafar okkar á móti umsóknum um efnislega aðstoð á viðtalstíma á miðvikudögum klukkan 12 – 15. Faglegt mat félagsráðgjafanna og framfærsluviðmið umboðsmanns skuldara liggja til grundvallar þegar ákvörðun um efnislegan stuðning er tekin. Umsækjendur eru beðnir um að mæta til viðtals með gögn um tekjur og fastaútgjöld sín frá síðustu mánaðamótum.

VINSAMLEGAST ATHUGIÐ AÐ STARFIÐ TEKUR MIÐ AF SÓTTVARNARREGLUM STJÓRNVALDA Á HVERJUM TÍMA. UMSÆKJENDUR UM AÐSTOÐ ERU HVATTIR TIL AÐ PANTA TÍMA HJÁ FÉLAGSRÁÐGJAFA Í SÍMA 5284400 MILLI KLUKKAN 10 OG 15 VIRKA DAGA Í STAÐ ÞESS AÐ KOMA Á SKRIFSTOFUNA. EINNIG ER HÆGT AÐ SÆKJA UM AÐSTOÐ HÉR FYRIR NEÐAN UNDIR FLIPANUM UM INNEIGNARKORT FYRIR MATVÖRU.

Hjálparstarf kirkjunnar veitir neyðaraðstoð til skemmri tíma með inneignarkortum í matvöruverslunum en mikil valdefling felst í því að fólk versli sjálft þær nauðsynjar sem það þarf í stað þess að bíða í röð eftir matarpoka sem aðrir hafa fyllt. Félagsráðgjafar Hjálparstarfsins ákveða upphæð á inneignarkorti hverju sinni og hversu oft inneign er færð á kortið á ákveðnu tímabili. Að tímabilinu liðnu býðst umsækjanda að koma aftur með uppfærð gögn og staðan er metin að nýju.

Vegna takmarkaðs fjármagns er fullorðnum barnlausum einstaklingum á höfuðborgarsvæðinu beint til annarra aðila sem aðstoða fólk um matarföng en í dreifbýli þar sem annarra hjálparstofnana nýtur ekki við hafa prestar og djáknar milligöngu um aðstoð í formi inneignarkorta í matvöruverslunum fyrir einstaklinga jafnt sem barnafjölskyldur sem búa við kröpp kjör.

Umsóknareyðublað – beiðni um efnislega aðstoð

Upplýsingarnar sem gefnar eru hér að neðan berast félagsráðgjafa Hjálparstarfs kirkjunnar með tölvupósti. Gögn eru geymd á læstu drifi og þeim verður eytt að afgreiðslu lokinni. Nánar um persónuverndarstefnu Hjálparstarfsins hér.

  Upplýsingar um stöðu þína / Personal information

  Tekjur þínar eru / Source of income is
  Vinnulaun / SalaryÖrorkulífeyrir TR / Disability pensionFjárhagsaðstoð frá sveitafélagi / Municipal financial assistanceAtvinnuleysisbætur / Unemployment benefitsVeikindadagpeningar / Sickness benefitsEllilífeyrir TR / Old age pensionÚr lífeyrissjóði / From a pension fundÚr fæðingarorlofssjóði / Pension from the Parental leave fundNámslán / Student loan

  Upplýsingar um stöðu maka eða sambýlings / Spouse or cohabitant

  Tekjur maka eða sambýlings eru / Spouse’s or cohabitant’s source of income
  Vinnulaun / SalaryÖrorkulífeyrir TR / Disability pensionFjárhagsaðstoð frá sveitafélagi / Municipal financial assistanceAtvinnuleysisbætur / Unemployment benefitsVeikindadagpeningar / Sickness benefitsEllilífeyrir TR / Old age pensionÚr lífeyrissjóði / From a pension fundÚr fæðingarorlofssjóði / Pension from the Parental leave fundNámslán / Student loan

  Almennar upplýsingar / general information

  Börn / children

  Sameiginlegt forræði / Joint custody:

  Ekki með forræði en umgengni við barn/börn / Visitation rights

  Staða á hússnæðismarkaði:

  Átt þú eða rekur bíl? / Do you have vehicle running costs?:

  Ástæða þess að þú sækir um / The reason for your application:
  Skuldir / Financial deptVeikindi / SicknessHá húsaleiga / Expensive rentAtvinnuleysi / UnemploymentLág laun / Low salaryBíð eftir örorkumati eða örorkulífeyri / Waiting for disability assessment results or disability pension

  Fylgiskjöl - gögn um tekjur og útgjöld:

  Ef þú ert þegar með Arioninneignarkort Hjálparstarfsins fyrir matvöru og þarft á aðstoð að halda nú getur þú fyllt út eyðublaðið hér að neðan og sent okkur. Félagsráðgjafi mun í framhaldinu hafa samband við þig um aðstoð.


   Hjálparstarf kirkjunnar aðstoðar fólk við lyfjakaup í neyðartilfellum. Þó er ekki veitt aðstoð vegna lyfja sem eru á lista Lyfjastofnunar yfir ávana- og fíknilyf. Félagsráðgjafar taka á móti umsóknum um aðstoð við lyfjakaup á skrifstofu Hjálparstarfs kirkjunnar, Háaleitisbraut 66, neðri hæð, og í síma 528 4400 klukkan 10 – 15 virka daga. Athugið að sækja þarf um aðstoð áður en lyf eru leyst út.

   Í HEIMSFARALDRI ERU UMSÆKJENDUR UM AÐSTOÐ HVATTIR TIL AÐ HAFA SAMBAND VIÐ FÉLAGSRÁÐGJAFA Í SÍMA 5284400 MILLI KLUKKAN 10 OG 15 VIRKA DAGA Í STAÐ ÞESS AÐ KOMA Á SKRIFSTOFUNA.

   VINSAMLEGAST ATHUGIÐ AÐ FATAMIÐSTÖÐIN OKKAR VERÐUR LOKUÐ ÚT ÁRIÐ 2021 VEGNA KÓRÓNUVEIRUFARALDURSINS.  

   Hjálparstarf kirkjunnar styður börn og unglinga sem búa við fátækt og eru undir átján ára aldri til íþróttaiðkunar, listnáms og tómstundastarfs. Foreldrar fá stuðning til að senda börn í sumarbúðir og unglinga á sjálfstyrkingarnámskeið. Foreldrar grunnskólabarna fá sérstakan stuðning í upphafi skólaárs og ungmenni fá styrk til að stunda nám sem gefur þeim réttindi til starfs eða veitir þeim aðgang að lánshæfu námi. Markmiðið er að rjúfa vítahring stuttrar skólagöngu, lágra launa og fátæktar. Félagsráðgjafar okkar taka við umsóknum á skrifstofu Hjálparstarfs kirkjunnar, Háaleitisbraut 66, neðri hæð, á miðvikudögum kl. 12 – 15. VINSAMLEGAST ATHUGIÐ AÐ STARFIÐ TEKUR MIÐ AF SÓTTVARNARREGLUM STJÓRNVALDA Á HVERJUM TÍMA. UMSÆKJENDUR UM AÐSTOÐ ERU HVATTIR TIL AÐ PANTA TÍMA HJÁ FÉLAGSRÁÐGJAFA Í SÍMA 5284400 MILLI KLUKKAN 10 OG 15 VIRKA DAGA Í STAÐ ÞESS AÐ KOMA Á SKRIFSTOFUNA

   Styrkja