Hjálparstarf kirkjunnar veitir fólki í félagslegri neyð efnislega aðstoð í samvinnu við presta, djákna, félags- og námsráðgjafa um land allt. Aðstoðinni er ætlað að svara skyndilegri neyð enda er það skylda stjórnvalda að tryggja framfærslu fólks í félagslegum vanda þannig að það fái lifað mannsæmandi lífi til lengri tíma. Meginmarkmið með aðstoð í neyðartilfellum er að grunnþörfum fólks sé mætt og að fjárhagslegir erfiðleikar ógni hvorki heilsu fólks né takmarki möguleika barna og unglinga til farsæls lífs. Allur stuðningur er veittur án tillits til trúar- og lífsskoðana, þjóðernis, litarháttar eða kyns þeirra sem hans leitar.

Skrifstofa Hjálparstarfs kirkjunnar, Háaleitisbraut 66, neðri hæð Grensáskirkju, er opin á virkum dögum klukkan 9 – 15. Öllu jafna taka félagsráðgjafar á móti umsóknum um efnislega aðstoð á viðtalstíma á miðvikudögum klukkan 12 – 15. Faglegt mat félagsráðgjafanna og framfærsluviðmið umboðsmanns skuldara liggja til grundvallar þegar ákvörðun um efnislegan stuðning er tekin. Umsækjendur eru beðnir um að mæta til viðtals með gögn um tekjur og fastaútgjöld sín frá síðustu mánaðamótum.

Hjálparstarf kirkjunnar veitir neyðaraðstoð til skemmri tíma með inneignarkortum í matvöruverslunum en mikil valdefling felst í því að fólk versli sjálft þær nauðsynjar sem það þarf í stað þess að bíða í röð eftir matarpoka sem aðrir hafa fyllt. Félagsráðgjafar Hjálparstarfsins ákveða upphæð á inneignarkorti hverju sinni og hversu oft inneign er færð á kortið á ákveðnu tímabili. Að tímabilinu liðnu býðst umsækjanda að koma aftur með uppfærð gögn og staðan er metin að nýju.

Vegna takmarkaðs fjármagns er fullorðnum barnlausum einstaklingum á höfuðborgarsvæðinu og á Suðurnesjum beint til annarra aðila sem aðstoða fólk um matarföng en í dreifbýli þar sem annarra hjálparstofnana nýtur ekki við hafa prestar og djáknar milligöngu um aðstoð í formi inneignarkorta í matvöruverslunum fyrir einstaklinga jafnt sem barnafjölskyldur sem búa við kröpp kjör.

Ef þú ert þegar með Arioninneignarkort Hjálparstarfsins fyrir matvöru og þarft á aðstoð að halda getur þú fyllt út eyðublaðið hér að neðan og sent okkur. Félagsráðgjafi mun í framhaldinu hafa samband við þig um aðstoð.


Hjálparstarf kirkjunnar aðstoðar fólk við lyfjakaup í neyðartilfellum. Þó er ekki greitt fyrir lyf sem eru á lista Lyfjastofnunar yfir ávana- og fíknilyf. Félagsráðgjafar taka á móti umsóknum um aðstoð við lyfjakaup á skrifstofu Hjálparstarfs kirkjunnar, Háaleitisbraut 66, neðri hæð, og í síma 528 4400 klukkan 10 – 15 virka daga. Athugið að sækja þarf um aðstoð áður en lyf eru leyst út.

Á MEÐAN SÓTTVARNARREGLUR ERU Í GILDI BIÐUR HJÁLPARSTARFIÐ FÓLK AÐ NOTA SÓTTVARNARGRÍMU ÞEGAR ÞAÐ KEMUR EFTIR NOTUÐUM FATNAÐI.  

Fatamiðstöð Hjálparstarfs kirkjunnar, Háaleitisbraut 66, neðri hæð Grensáskirkju, er opin á þriðjudögum klukkan 9.30 – 12. Starf okkar tekur mið af reglum heilbrigðisráðuneytis um samkomutakmarkanir vegna kórónuveirufaldursins. Við verðum því að takmarka þann fjölda sem getur komið til okkar eftir notuðum fatnaði hverju sinni. Frá og með 19. janúar 2021 geta 20 verið í fatamiðstöð Hjálpartarfsins á hverjum tímapunkti. Við förum þess á leit við fólk sem sækir fatnað til okkar að aðeins komi einn úr hverri fjölskyldu svo fleiri geti fengið þjónustu. Nánari upplýsingar gefur starfsfólk Hjálparstarfsins í síma 5284400. Símatími skrifstofu er klukkan 10 – 15 á virkum dögum.

Hjálparstarf kirkjunnar styður börn og unglinga sem búa við fátækt og eru undir átján ára aldri til íþróttaiðkunar, tónlistarnáms og tómstundastarfs. Foreldrar fá stuðning til að senda börn í sumarbúðir og unglinga á sjálfstyrkingarnámskeið. Foreldrar grunnskólabarna fá sérstakan stuðning í upphafi skólaárs og ungmenni fá styrk til að stunda nám sem gefur þeim réttindi til starfs eða veitir þeim aðgang að lánshæfu námi. Markmiðið er að rjúfa vítahring stuttrar skólagöngu, lágra launa og fátæktar. Félagsráðgjafar taka við umsóknum á skrifstofu Hjálparstarfs kirkjunnar, Háaleitisbraut 66, neðri hæð, á miðvikudögum kl. 12 – 15.

Styrkja