Reikningsnúmer:
Verkefni erlendis:
0334-26-50886
Verkefni innanlands:
0334-26-27
kt. 450670-0499
Söfnunarsímar
907 2002
hjálp heima, 2500 kr.
907 2003
hjálp erlendis, 2500 kr.
viltukaupagjafabref
Viltu senda
minningarkort?

Um okkur

Hlutverk Hjálparstarfs kirkjunnar er að hafa forgöngu um og samhæfa mannúðar- og hjálparstarf íslensku þjóðkirkjunnar innanlands sem utan.

Hjálparstarfið vinnur óháð og sjálfstætt í þágu þeirra sem líða fátækt og óréttlæti. Við hjálpum til sjálfshjálpar og tölum máli fátækra. Markmið okkar er að draga fram kjör þeirra sem eiga sér ekki málsvara og ýta á aðgerðir sem breyta lífsmöguleikum þeirra. Við viljum horfa á getu og færni hvers og eins og opna möguleika til virkrar þátttöku í samfélaginu. Ráðgjöf og stuðningur er veittur án tillits til trúar, þjóðernis, litarháttar, kyns eða skoðana.

Hjálparstarf kirkjunnar er sjálfseignarstofnun skráð í þjóðskrá og fyrirtækjaskrá hjá Ríkisskattstjóra með rekstrarform félagasamtaka. Stjórn hennar er í höndum fulltrúaráðs. Fimm fulltrúar eru skipaðir af Kirkjuráði, lærðir eða leikir. Hvert prófastsdæmi landsins kýs einn fulltrúa í fulltrúaráð. Enginn má sitja í fulltrúaráði lengur en sex ár samfleytt. Fulltrúaráðið setur stjórninni og endurskoðendum starfsreglur.

Þriggja manna stjórn ber ábyrgð á daglegum rekstri stofnunarinnar. Hún heldur ekki færri en átta fundi árlega. Stjórnarmenn eru kosnir til eins árs í senn. Heimilt er að endurkjósa í stjórn þó ekki svo að samfelld seta stjórnamanna verði lengri en 6 ár. Tveir sitja í varastjórn. Alla jafna hittast bæði aðalmenn og varamenn á fundum stjórnar.

Heiti: Hjálparstarf kirkjunnar
Kt. 450670 0499
Heimilisfang: Háaleitisbraut 66, 103 Reykjavík
Sími: 528 4400, netfang help@help.is
Fax: 528 4401

Bæklingurinn: Hjálparstarf kirkjunnar - Hjálp til sjálfshjálpar segir frá starfinu í hnotskurn

Þjóðkirkja Íslands stofnaði Hjálparstarf kirkjunnar árið 1970. Stofnunin hét þá Hjálparstofnun kirkjunnar en nafni hennar var síðar breytt enda þótti nýja nafnið meira lýsandi þar sem allar kirkjur í landinu standa að starfinu en ekki ein stofnun. Tildrögin að stofnuninni voru þau að kirkjan hafði árið áður staðið fyrir landssöfnun til styrktar sveltandi fólki í Biafra-héraði í Nígeríu. Bíafra - landssöfnun. Þá þótti tími til kominn að hefja skipulegt hjálparstarf á vegum kirkjunnar meðal bágstaddra þjóða, eins og tíðkast hafði lengi hjá nágrannaþjóðum okkar. Síðan hefur Hjálparstarf kirkjunnar tekið þátt í hjálparstarfi víða um heim, enda hefur efnahagsleg misskipting og þörfin fyrir öflugt hjálparstarf síst farið minnkandi á undanförnum árum.

Hjálparstarfið á fulltrúa í stjórn Almannaheilla, regnhlífarsamtaka félaga sem vinna í þágu almennings. Sjá nánari upplýsingar á heimasíðunni www.almannaheill.is